1. biļetens.

Sacensības: Teku Taku rogainings 2019

Sacensību laiks: 2019.gada 11.augusts.

Sacensību apvidus: Teritorija, kas atrodas Ogres novada Meņģeles apkārtnē.

Organizē: Sporta klubs Teku Taku

Sacensību vadītājs: Māris Bērziņš (maris.berzins@gmail.com ; +371 29636476)

Noteikumi:Sacensības notiek saskaņā ar IRF (angliski) un LOF (latviski) apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.

Sacensību formāts:Rogainings, laika limits – 4 vai 8 stundas, pārvietošanās kājām.

Dalībnieku grupas:Komandā startē 2-5 dalībnieki.
MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
MJ, WJ, XJ – vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 22 gadiem.
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu un jauktās super-senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultraveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.
Family - ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Dalībnieku vecums tiek noteikts uz sacensību dienu 11.08.2019.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (par dalībniekiem līdz 16 g.v.). Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām.
Starts: 11:00
Karšu izsniegšana rogaininga distances plānošanai 10:00.
Visiem rogaininga dalībniekiem jādodas uz starta laukumu līdz 10:50. Pie ieejas
starta laukumā tiks notīrītas un pārbaudītas SI kartes. Katram dalībniekam jābūt
pārliecinātam par to, ka viņa SI karte ir notīrīta un pārbaudīta.

Distance: Apvidū tiks izvietoti aptuveni 50 kontrolpunkti ar vērtībām no 3 līdz 8 punktiem.
Kontrolpunkta pirmais cipars norāda tā vērtību (piemēram, KP 48 - 4 punkti vai KP 72
- 7 punkti).

Atzīmēšanās: Tiek izmantota SPORTIdent (SI) atzīmēšanās sistēma. Katram komandas
dalībniekam ar izturīgu lentu (kuras pārraušana draud ar diskvalifikāciju visai
komandai) tiks piestiprināta sava SI karte. Dalībnieki paši atbildīgi par savu SI karšu
ietilpību. Dalībniekiem, kas plāno apmeklēt visus 50 kontrolpunktus ieteicama SI
karte ar vismaz 50 kontrolpunktu ietilpību.
Visiem komandas dalībniekiem, ierodoties KP, jāatzīmējas 1 minūtes laikā.
Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas - sūtīt SMS ar komandas numuru un
KP numuru uz tālruni, kas norādīts uz sacensību kartes. Ja pēc stacijas pārbaudes
problēmas ar staciju netiks konstatētas, komandai punkts netiks ieskaitīts.

Finišs: Atrodas turpat, kur starts.
4 stundu distancei 15:00 (finiša koridora slēgšana 15:30)
8 stundu distancei 19:00 (finiša koridora slēgšana 19:30)
Pēc finiša (atzīmējoties finiša stacijā ar uzrakstu „Finish”) dalībniekiem jādodas uz
datu nolasīšanas zonu, kur organizatori noņems SI karti no dalībnieka rokas un
nolasīs datus. Par katru nokavētu minūti vai tās daļu komandas rezultātam tiks
atskaitīts 1 ieskaites punkts. Komandas, kas finišē 30 un vairāk minūtes pēc
kontrollaika beigām, netiek vērtētas.

Rezultāti: Pēc finiša katrs dalībnieks saņems izdruku ar SI kartes nolasīšanas datiem.
Individuālās izdrukas ir sākotnējais, bet ne galīgais rezultāts. Pēc kontrollaika beigām
sākotnējie rezultāti tiek publicēti sacensību centrā. Galīgie rezultāti tiks publicēti
Latvijas Rogaininga mājas lapā.

Apbalvošana: Katras grupas 1.- 3.vietas ieguvējiem tiks pasniegti diplomi, balvas un
piemiņas suvenīri.

Apvidus apraksts: Tiks sniegts 2.biļetenā (11.07.2019)

Karte: Sacensībās tiks izmantota speciāli šīm sacensībām zīmēta rogaininga karte. Precīzāks
apraksts tiks sniegts 2.biļetenā (11.07.2019)

Kartes paraugs: Tiks sniegts 2.biļetenā (11.07.2019)

Dalības maksa katram komandas dalībniekam:
Dalībnieka vecums un pieteikšanās laiks Līdz 12.jūlijam Līdz 4.augustam Līdz 11.augustam (ja būs
liekas kartes, rakstot uz
maris.berzins@gmail.co
m
)
0-14 gadi bez maksas bez maksas bez maksas
15-22 gadi 13 EUR 20 EUR 30 EUR
23-64 gadi 18 EUR 25 EUR 30 EUR
65+ gadi 13 EUR 20 EUR 30 EUR

SI kartes īre - 2 EUR
Dalības maksas sedz sacensību materiālus, ēdināšanas, sacensību centra īres un citus izdevumus.

Pieteikšanās: No 2019.gada 12. februāra online režīmā Latvijas rogaininga mājas lapā
www.rogaining.lv. Piesakoties jānorāda informācija par katru komandas dalībnieku:
vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, valsts, kuru dalībnieks pārstāv.
Dalības maksa tiek samaksāta, veicot pārskaitījumu, maksājumu uzdevumā norādot
komandas nosaukumu vai arī sacensību centrā pasākuma dienā.
Jautājumi par rēķinu detaļām – maris.berzins@gmail.com

Rekvizīti: Biedrība “Sporta klubs Teku Taku”
Reģistrācijas numurs: 40008251331
Juridiskā adrese: Avotkalni, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads
Banka: SEB
Konts: LV59UNLA0050024071503

Bīstamās lietas: Galvenā bīstamība: ērces, daži latvāņi. Pēc sacensībām ieteicams pārbaudīt visu
ķermeni attiecībā uz ērcēm. Ieteicams lietot atbilstošus aizsarglīdzekļus sacensību
laikā. Nomācošās lietas: nātres, dunduri un odi.
Dalībnieki var sastapt briežus, stirnas, āpšus, mežacūkas, lapsas, zaķus, bebrus u.c.
dzīvniekus.
Lai gan vietējie iedzīvotāji būs informēti par sacensību norisi, lūdzu neizraisiet
konfliktus ar privātīpašniekiem. Bīstamās vietas - purvi, upes, lielie grāvji, pie lauku
mājām var būt nepiesieti suņi. Ceļi jāšķērso uzmanīgi un jāievēro Ceļu satiksmes
noteikumi!

Auto novietošana: Dalībnieku autotransports būs jānovieto norādītajā stāvlaukumā, sekojot sacensību organizatoru norādījumiem.

Ēdināšana: Pēc finiša lielajā nojumē dalībniekiem bez maksas tiks pasniegtas pusdienas.

Foto: Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā
uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem
cilvēkiem.
Informācija un jautājumi/atbildes rogaining.lv lapas diskusiju platformā: http://www.rogaining.lv/sarunas/, pasākuma Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/192703744933162/ vai rakstot uz maris.berzins@gmail.com.

Tiekamies 11.augustā!

ATBALSTĪTĀJI

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: