Nakts rogainings 2018, 1. biļetens.

Organizē: OK Ziemeļkurzeme

Sacensību rajons: teritorija uz austrumiem no Talsiem, iekļaujot arī Talsu pauguraines dabas parku.

Sacensību centrs: Talsu sporta halle, K.Mīlenbaha 32a, Talsi (karte)

Formāts: 6 un 12 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem

Dalībnieku grupas:
MJ, WJ, XJ - vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem. 12 stundu sacensībās junioru grupās varēs piedalīties tikai komandas, kur dalībniekiem ir iepriekšējo sacensību pieredze un vismaz viena komandas dalībnieka vecums ir 18 vai vairāk gadi.
MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu vai jauktās superveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultraveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.
Ģimenes – ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Komandas, kas sacenšas Junioru un Veterānu grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās. Komandas, kas sacenšas Super Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open un Veterānu grupās. Komandas, kas sacenšas Ultra Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open, Veterānu un Super Veterānu grupās.
!! Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. Pirmsstarta reģistrācijā katram dalībniekam jāparaksta atbildības forma ar atrunu:
" atzīstu, ka sacensību organizatori un zemes, kas izmantota šajā pasākumā, īpašnieki, neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru zaudējumu, bojājumu vai kaitējumu mums pašiem (ieskaitot transportlīdzekļus pasākuma norises vietā), kas varētu rasties mūsu dalības laikā šajā pasākumā.
Piedalos šajā pasākumā uz savu paša risku, un atzīstu, ka var būt riski, kas saistīti ar rogaininga sportu. Saprotu drošības prasības, ko izvirza organizatori, un piekrītu ievērot gan šīs prasības, gan rogaininga noteikumus. Ar pasākuma nolikumu esmu iepazinies.”

Sacensību laiks:
Kopīgais starts – 4. maijs plkst. 18:00, Kartes izsniedz no 17:00
Finišs – 6 stundu sacensībām – 4. maijs, plkst. 24:00, 12 stundu sacensībām – 5. maijs, plkst. 6:00.
Sacensību dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret dabu un apkārtni, nesārņot, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un loģiskās pieklājības normas, netraucēt vietējos iedzīvotājus.

Distance un atzīmēšanās:
Sacensību teritorija iekļauj dabas parku „Talsu pauguraine”, to klāj pārsvarā jauktu koku mežs ar lielām reljefa formām un vairākiem skaistiem ezeriņiem. Ārpus dabas parkair pļavas un izcirtumi, daudz apdzīvotu teritoriju un ceļu.
SportIdent atzīmēšanās ar savām vai īrētām SI kartēm. Dalībnieki paši atbildīgi par savu SI karšu ietilpību. SI kartes tiks piestiprinātas ar nesaraujamu aproci katram dalībniekam.
Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas - sūtīt SMS ar komandas numuru un KP numuru uz tālr. Ja pēc stacijas pārbaudes problēmas ar staciju netiks konstatētas, komandai punkts netiks ieskaitīts.
Kontrolpunktos visiem dalībniekiem jāatzīmējas 60 sekunžu laikā. Par katru sākušos minūti pēc kontrollaika komandas rezultātam tiek atskaitīts viens punkts. Nokavējot kontrollaiku vairāk par 30 minūtēm, komanda sacensībās punktus nesaņem.

Riski distancē:
Šajā gadalaikā mežacūkām, aļņiem aug jaunā paaudze, kuru dzīvnieki aizstāv. Ja dzīvnieks nemūk, iespējams, ka tuvumā ir mazulis. Bez liekas kavēšanās jāturpina ceļš, mēģinot pēc iespējas ātri attālināties no dzīvniekiem, neradot tiem apdraudējuma sajūtu.
Ja uznāks silts laiks, vakarpusē nav izslēgta iespēja sastapt odzi.

Pieteikšanās:
no 15.01.2018. līdz 01.05.2018. (ieskaitot), http://www.rogaining.lv/

Dalības maksa katram dalībniekam:
  15.01.-25.02. 26.02.-22.04. 23.04.-01.05.
O, V, SV grupas 16 € 20 € 24 €
J, UV grupas 12 € 15 € 20 €
Ģimeņu grupā – atbilstoši citu grupu dalībnieku vecumam
Izņēmums - dalībniekiem, kas piesakās ģimeņu grupā un kam ir 16 un mazāk gadu – 12 €.
Dalībnieki, kas ir jaunāki par 18 gadiem un piesakās J vai O grupās, tiks reģistrēti sacensībām tikai ar vecāku vai aizbildiņu rakstisku piekrišanu.
SI kartes īre – 2 €

Dalības maksas apmaksa ir iespējama veicot pārskaitījumu:
Saņēmējs: OK Ziemeļkurzeme
Reģ.nr.: 40008111499
Konts: LV44HABA0551016204530 (Swedbank)
Juridiskā adrese: Lauri, Ugāles pagasts, Ventspils nov.

Maksājuma aprakstā norādot: Dalības maksa pasākumam - Nakts rogainings, komandas nosaukums, rēķina nr.
Papildus informācijai un jautājumiem – pumpuru.rogainings@gmail.com

Drukas versija

ATBALSTĪTĀJI

Ziemelkurzeme OK Talsi

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: