Nakts rogainings 2020

ROGAININGS ATCELTS!

Organizē:
Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”
Sacensību rajons: teritorija no Usmas ezera uz austrumiem, Kuldīgas novada Rendas pagastā un Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Sacensību centrs: Latvijas autoceļu uzturētāja Mordangas mācību centrs, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija, saite
Formāts: 6 un 12 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.
Dalībnieku grupas:
MJ, WJ, XJ - vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem. 12 stundu sacensībās junioru grupās varēs piedalīties tikai komandas, kur dalībniekiem ir iepriekšējo sacensību pieredze un vismaz viena komandas dalībnieka vecums ir 18 vai vairāk gadi.
MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu vai jauktās superveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultraveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.
Ģimenes – ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Komandas, kas sacenšas Junioru un Veterānu grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās. Komandas, kas sacenšas Super Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open un Veterānu grupās. Komandas, kas sacenšas Ultra Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open, Veterānu un Super Veterānu grupās.
!! Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. Pirmsstarta reģistrācijā katram dalībniekam jāparaksta atbildības forma ar atrunu:
"atzīstu, ka sacensību organizatori un zemes, kas izmantota šajā pasākumā, īpašnieki, neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru zaudējumu, bojājumu vai kaitējumu mums pašiem (ieskaitot transportlīdzekļus pasākuma norises vietā), kas varētu rasties mūsu dalības laikā šajā pasākumā.
Piedalos šajā pasākumā uz savu paša risku, un atzīstu, ka var būt riski, kas saistīti ar rogaininga sportu. Saprotu drošības prasības, ko izvirza organizatori, un piekrītu ievērot gan šīs prasības, gan rogaininga noteikumus. Ar pasākuma nolikumu esmu iepazinies.”
Sacensību  laiks:
Kopīgais starts – 3. maijs plkst. 18:00, Kartes izsniedz no 17:00
Finišs – 6 stundu sacensībām – 3. maijs, plkst. 24:00, 12 stundu sacensībām – 4. maijs, plkst. 6:00.
Dienas kārtība
03.05.2020
no 15:30 dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās
17:00 tiek dalītas kartes
18:00 sacensību starts 6h un 12h komandām
04.05.2020
0:00 sacensību finišs 6h komandām
0:30 kontrollaika beigas 6h komandām
01:00 Apbalvošana 6h komandām
06:00 sacensību finišs 12h komandām
06:30 kontrollaika beigas 12h komandām
07:00 Apbalvošana 12h komandām
Uz reģistrāciju visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas reizē, lai varētu parakstīt atbildības formu.
Sacensību teritorija un apvidus:
Sacensību teritorijas kopējā platība - 100 km2.
Sacensību teritoriju pārsvarā klāj priežu meži ar izteiktu kāpu reljefu, sastopami daudzi ezeriņi un pārmitras vietas. Visā teritorijā ir saimnieciskie meži ar izteiktu ceļu un kvartālstigu tīklu, maz atklātu ainavu un apdzīvotu vietu. Teritorijā ir vairākas dabas aizsardzības teritorijas, kuras būs marķētas kā aizliegtas teritorijas, to šķērsošana kategoriski aizliegta.
Sacensību dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret dabu un apkārtni, nesārņot, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un loģiskās pieklājības normas, netraucēt vietējos iedzīvotājus un ievērot to norādījumus (ja tādi rodas sacensību laikā)
Distance, atzīmēšanās:
SportIdent atzīmēšanās ar savām vai īrētām SI kartēm. Dalībnieki paši atbildīgi par savu SI karšu ietilpību. SI kartes tiks piestiprinātas ar nesaraujamu aproci katram dalībniekam. Stacijas strādās SIAC režīmā (0,3 m attālumā).
Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas vai nav atrodama - komandai jāsūta SMS uz ārkārtas telefona Nr. 26549948 ar komanda Nr., nestrādājošā / neesošā kontrolpunkta Nr. un kontrolpunkta Nr. no kura komanda nāca (piemērs 1002 45 39).  Ja pēc stacijas pārbaudes problēmas ar staciju netiks konstatētas, komandai punkts netiks ieskaitīts.
Kontrolpunktos visiem dalībniekiem jāatzīmējas 60 sekunžu laikā. Par katru sākušos minūti pēc kontrollaika komandas rezultātam tiek atskaitīts viens punkts. Nokavējot kontrollaiku vairāk par 30 minūtēm, komanda sacensībās punktus nesaņem.
Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret SI karti un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja SI karte distancē tiek bojāta vai pazaudēta, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi 50 EUR apmērā
Izmantojot SI kartes, komandas dalībniekiem ir nepieciešams pirms sacensību starta stingri piestiprināt SI karti pie rokas tādā veidā, ka, nebojājot aproci, to nevar noņemt, un rūpēties par to, lai SI karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz finišam, kur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SI karti dalībniekam var tikt piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc galvenā tiesneša ieskatiem.
SI karti atvienot no rokas drīkst tikai finiša tiesnesis.
Dalībniekiem sacensībās aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.
Karte:
Katram sacensību dalībniekam viena karte. Kontrolpunktu apraksti uz kartes malas: teksts un piktogrammas. Magnētiskās līnijas ik pēc 1km, orientētas paralēli kartes malai. Dzirdināšanas punkti parādīti uz kartes ar “glāzītes” simbolu (dabā sarkans punkts pie “glāzītes”). Aizliegtās teritorijas – sarkans svītrojums un apdzīvotā teritorija (gaiši olīvzaļais), sējumi, aramzeme.
Riski distancē
Šajā gadalaikā mežacūkām, aļņiem aug jaunā paaudze, kuru dzīvnieki aizstāv. Ja dzīvnieks nemūk, iespējams, ka tuvumā ir mazulis. Bez liekas kavēšanās jāturpina ceļš, mēģinot pēc iespējas ātri attālināties no dzīvniekiem, neradot tiem apdraudējuma sajūtu. Apdzīvotajās terirtorijās un to apkārtnē var sastapt suņus, esiet uzmanīgi!
 
Auto novietošana
Dalībnieku autotransports būs jānovieto norādītajā stāvlaukumā, sekojot sacensību organizatoru norādījumiem.
 
Citi noteikumi
Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijastiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai, kā arī dalībnieka pieteikumā norādīto personas datu izmantošanai dalībnieku sastāva publiskošanai, rezultātu apkopošanai un publiskošanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
 
Ēdināšana             
Pēc finiša dalībniekiem tiks pasniegtas pusdienas (dalībnieku ēdināšana iekļauta dalības maksā).

Pieteikšanās:
līdz 30.04.2020. (ieskaitot), http://www.rogaining.lv/
Dalības maksa katram dalībniekam:
  -08.03. 09.03.-19.04. 20.04.-30.04.
O, V, SV grupas 20 € 25 € 30 €
J, UV grupas 15 € 17 € 23 €
Ģimeņu grupā – atbilstoši citu grupu dalībnieku vecumam

Dalībnieki, kas ir jaunāki par 18 gadiem un piesakās J vai O grupās, tiks reģistrēti sacensībām tikai ar vecāku vai aizbildiņu rakstisku piekrišanu.
SI kartes īre – 2 €
Dalības maksas apmaksa ir iespējama, veicot pārskaitījumu:
Saņēmējs: OK Ziemeļkurzeme
Reģ.nr.: 40008111499
Konts: LV44HABA0551016204530 (Swedbank)
Juridiskā adrese: Lauri, Ugāles pagasts, Ventspils nov.
Maksājuma aprakstā norādot: Dalības maksa pasākumam - Nakts rogainings, komandas nosaukums, rēķina nr.

Astronomiskie dati:
03.05.2012
Saule riet 21:20
Mēness lec 15:11
 
04.05.2020
Mēness riet 05:13
Saule lec 05:32
 
Papildus informācijai un jautājumiem – pumpuru.rogainings@gmail.com

ATBALSTĪTĀJI

Ziemelkurzeme OK LOF

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: