Nakts rogainings 2019

Foto II daļa: https://failiem.lv/u/pew3x3jx

REZULTĀTI

Organizē
: Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”

Sacensību rajons: teritorija uz ziemeļiem no Ventspils pilsētas, Ventspils novada Ances, Popes un Tārgales pagastos. Ārējās robežas iezīmē: Būšnieku ezers- Liepene - Ovīši - Lūžņa - Rinda - Klāņu purvs - Būšnieku ezers.

Sacensību centrs: Kempings “Jēņi”, Liepenes ciems, Tārgales pagasts, Ventspils novads, (campingjeni.lv).
(Kempingā iespējams iznomāt arī kempinga mājiņas, iinformācija: https://www.campingjeni.lv/lv/kontakti)

Formāts: 6 un 12 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.

Dalībnieku grupas:
MJ, WJ, XJ - vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem. 12 stundu sacensībās junioru grupās varēs piedalīties tikai komandas, kur dalībniekiem ir iepriekšējo sacensību pieredze un vismaz viena komandas dalībnieka vecums ir 18 vai vairāk gadi.
MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu vai jauktās superveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultraveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.
Ģimenes – ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Komandas, kas sacenšas Junioru un Veterānu grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās. Komandas, kas sacenšas Super Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open un Veterānu grupās. Komandas, kas sacenšas Ultra Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open, Veterānu un Super Veterānu grupās.
!! Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. Pirmsstarta reģistrācijā katram dalībniekam jāparaksta atbildības forma ar atrunu:
"atzīstu, ka sacensību organizatori un zemes, kas izmantota šajā pasākumā, īpašnieki, neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru zaudējumu, bojājumu vai kaitējumu mums pašiem (ieskaitot transportlīdzekļus pasākuma norises vietā), kas varētu rasties mūsu dalības laikā šajā pasākumā.
Piedalos šajā pasākumā uz savu paša risku, un atzīstu, ka var būt riski, kas saistīti ar rogaininga sportu. Saprotu drošības prasības, ko izvirza organizatori, un piekrītu ievērot gan šīs prasības, gan rogaininga noteikumus. Ar pasākuma nolikumu esmu iepazinies.”

Sacensību  laiks:
Kopīgais starts – 4. maijs plkst. 18:00, Kartes izsniedz no 17:00
Finišs – 6 stundu sacensībām – 4. maijs, plkst. 24:00, 12 stundu sacensībām – 5. maijs, plkst. 6:00.
Dienas kārtība
04.05.
no 15:30 dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās
17:00 tiek dalītas kartes
18:00 sacensību starts 6h un 12h komandām
05.05.
0:00 sacensību finišs 6h komandām
0:30 kontrollaika beigas 6h komandām
01:00 Apbalvošana 6h komandām
06:00 sacensību finišs 12h komandām
06:30 kontrollaika beigas 12h komandām
07:00 Apbalvošana 12h komandām
Uz reģistrāciju visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas reizē, lai varētu parakstīt atbildības formu.

Sacensību teritorija un apvidus:
Sacensību teritorijas kopējā platība - 80 km2.
Sacensību teritorija iekļauj aizsargājamās dabas teritorijas „Ovīši”, “Būšnieku ezera krasts”, “Klāņu purvs”. Teritorijas rietumus un ziemeļus klāj priežu meži ar izteiktu kangaru un vigu reljefu, pārējo teritoriju klāj saimnieciski meži ar līdzenu reljefu un izteiktu grāvju tīklu. Visā teritrijā ir labs ceļu, taku un stigu tīkls, maz atklātas ainavas un maz apdzīvotu vietu. Teritorijā atrodas vairākas dabas aizsardzības teritorijas, kuras būs marķētas kā aizliegtas teritorijas, to šķērsošana kategoriski aizliegta.
Sacensību dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret dabu un apkārtni, nesārņot, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un loģiskās pieklājības normas, netraucēt vietējos iedzīvotājus un ievērot to norādījumus (ja tādi rodas sacensību laikā)

Distance, atzīmēšanās:
Distancē atrodas 50 KP vērtībās no 2 līdz 6, kopējais punktu skaits - 200. KP vērtību norāda tā numura pirmais cipars (divciparu skaitļi) (piemēram, 38=3 punkti).
SportIdent atzīmēšanās ar savām vai īrētām SI kartēm. Dalībnieki paši atbildīgi par savu SI karšu ietilpību. SI kartes tiks piestiprinātas ar nesaraujamu aproci katram dalībniekam. Stacijas strādās SIAC režīmā (0,3 m attālumā).
Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas vai nav atrodama - komandai jāsūta SMS uz ārkārtas telefona Nr. 26549948 ar komanda Nr., nestrādājošā / neesošā kontrolpunkta Nr. un kontrolpunkta Nr. no kura komanda nāca (piemērs 1002 45 39).  Ja pēc stacijas pārbaudes problēmas ar staciju netiks konstatētas, komandai punkts netiks ieskaitīts.
Kontrolpunktos visiem dalībniekiem jāatzīmējas 60 sekunžu laikā. Par katru sākušos minūti pēc kontrollaika komandas rezultātam tiek atskaitīts viens punkts. Nokavējot kontrollaiku vairāk par 30 minūtēm, komanda sacensībās punktus nesaņem.
Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret SI karti un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja SI karte distancē tiek bojāta vai pazaudēta, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi 50 EUR apmērā
Izmantojot SI kartes, komandas dalībniekiem ir nepieciešams pirms sacensību starta stingri piestiprināt SI karti pie rokas tādā veidā, ka, nebojājot aproci, to nevar noņemt, un rūpēties par to, lai SI karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz finišam, kur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SI karti dalībniekam var tikt piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc galvenā tiesneša ieskatiem.
SI karti atvienot no rokas drīkst tikai finiša tiesnesis.
Dalībniekiem sacensībās aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.

Karte:
Kartes mērogs 1:25000, augstumlīknes – 2 m.
Katram sacensību dalībniekam viena karte. Kontrolpunktu apraksti uz kartes malas: teksts un piktogrammas. Magnētiskās līnijas ik pēc 1km, orientētas paralēli kartes malai. Dzirdināšanas punkti parādīti uz kartes ar “glāzītes” simbolu (dabā sarkans punkts pie “glāzītes”). Aizliegtās teritorijas – sarkans svītrojums un apdzīvotā teritorija (gaiši olīvzaļais), sējumi, aramzeme.
Karte aktualizēta pēc 2018. un 2019. gadā publiski pieejamās informācijas un apsekošanas laikā 2019. pavasarī. Var būt neiezīmēti izcirtumi, dažu ceļu caurejamības atšķirības.

Riski distancē:
Šajā gadalaikā mežacūkām, aļņiem aug jaunā paaudze, kuru dzīvnieki aizstāv. Ja dzīvnieks nemūk, iespējams, ka tuvumā ir mazulis. Bez liekas kavēšanās jāturpina ceļš, mēģinot pēc iespējas ātri attālināties no dzīvniekiem, neradot tiem apdraudējuma sajūtu. Apdzīvotajās terirtorijās un to apkārtnē var sastapt suņus, esiet uzmanīgi!

Auto novietošana:
Dalībnieku autotransports būs jānovieto norādītajā stāvlaukumā, sekojot sacensību organizatoru norādījumiem.

Citi noteikumi:
Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijastiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai, kā arī dalībnieka pieteikumā norādīto personas datu izmantošanai dalībnieku sastāva publiskošanai, rezultātu apkopošanai un publiskošanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
 
Ēdināšana:             
Pēc finiša dalībniekiem tiks pasniegtas pusdienas (dalībnieku ēdināšana iekļauta dalības maksā).

Pieteikšanās:
no 12.02.2019. līdz 01.05.2019. (ieskaitot), http://www.rogaining.lv/
Dalības maksa katram dalībniekam:
  12.02.-03.03. 04.03.-21.04. 22.04.-01.05.
O, V, SV grupas 20 € 25 € 30 €
J, UV grupas 15 € 17 € 23 €
Ģimeņu grupā – atbilstoši citu grupu dalībnieku vecumam

Izņēmums - dalībniekiem, kas piesakās ģimeņu grupā un kam ir 16 un mazāk gadu – 12 €.
Dalībnieki, kas ir jaunāki par 18 gadiem un piesakās J vai O grupās, tiks reģistrēti sacensībām tikai ar vecāku vai aizbildiņu rakstisku piekrišanu.
SI kartes īre – 2 €
Dalības maksas apmaksa ir iespējama, veicot pārskaitījumu:
Saņēmējs: OK Ziemeļkurzeme
Reģ.nr.: 40008111499
Konts: LV44HABA0551016204530 (Swedbank)
Juridiskā adrese: Lauri, Ugāles pagasts, Ventspils nov.
Maksājuma aprakstā norādot: Dalības maksa pasākumam - Nakts rogainings, komandas nosaukums, rēķina nr.

Laika apstākļu prognoze - https://weather.com/lv-LV/laiks/desmitdienam/l/ed4fb00b340b2978c9bd3d0541088ecf70167a8c564fec45ccda46e26eef02a3
Astronomiskie dati:
04.05.2019
Saule riet 21:22
Mēness riet 20:31

05.05.2019
Mēness lec 06:24
Saule lec 05:34
Mēness fāze- Jauns mēness


Papildus informācijai un jautājumiem – pumpuru.rogainings@gmail.com

ATBALSTĪTĀJI

Ziemelkurzeme OK LOF

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: