1. biļetens.

REZULTĀTI

Kartes mērogs: 1: 25 000

FACEBOOK EVENTS - https://www.facebook.com/events/178126546142071/


Labojumi nolikumā. Jauniešu grupas distances pārceltas uz 4 stundu rogainingu.

TERMINI UN SKAIDROJUMI
Aproce - aproce ir izturīga materiāla lenta, kas nodrošina SI kartes atrašanos pie viena komandas dalībnieka rokas. Dalībnieks ir atbildīgs par šīs lentas nostiprināšanu uz rokas tā, lai to nevarētu noņemt nebojājot. Aproci noņem tikai finiša tiesnesis, reģistrējot rezultātu.
Atzīmēšanās ierīce jeb SI stacija - pie KP ir izvietotas atzīmēšanās ierīces, kurās jāievieto SI karte un jāsagaida gaisma vai skaņas un gaismas signāls. Atzīmēšanās nodrošina informācijas saglabāšanos par KP un SI kartes numuru, kā arī laiku, cikos notikusi KP apmeklēšana. Dati tiek saglabāti gan dalībnieka SI kartē, gan KP izvietotajās elektroniskajās kontroles ierīcēs.
Distances apraksts - detalizēts sacensību maršruta apraksts ir uzdrukāts uz kartes. Distances aprakstā tiek atspoguļota informācija par kontrolpunktu apmeklēšanas kārtību, kontrolpunktu numerāciju, atrašanās vietu. Distances aprakstā var tikt norādīta papildus informācija, kas dalībniekiem jāievēro, veicot distanci.
Kontrolpunkts (KP) - konkrēta vieta sacensību maršrutā, kurā ir izvietota Atzīmēšanās ierīce. Dabā var tikt apzīmēta ar oranži baltu orientēšanās lukturi vai citu zīmi, bet kartē tas atrodas aplīša centrā.
Sacensību kontrollaiks - laiks no sacensību starta brīža, līdz kuram komandai ir jāierodas un jāatzīmējas Finiša KP. Pēc sacensību kontrollaika beigām KP apmeklējumi netiek ieskaitīti un tiek aprēķināts kavējuma sods.
SI karte - SI karte ir elektronisks čips, kas ar speciālas aproces palīdzību tiek piestiprināts pie katra sacensību dalībnieka rokas un, veicot atzīmēšanos, ieraksta informāciju par KP apmeklējuma laiku.
SPORTIdent - Starptautiski atzīta un sertificēta rezultātu fiksēšanas sistēma, kuru lieto, lai fiksētu katra dalībnieka apmeklētos KP.

1.Mērķi un uzdevumi
1.1. Noteikt labākos Latvijas un Vecumnieku novada rogainerus dažādās vecuma grupās un distancēs.
1.2. Veicināt Vecumnieku novada iedzīvotājiem un viesiem veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

2. Norises laiks, vieta un organizatori
2.1. Sacensības notiek Sestdien, 2018.gada 31.martā.
2.2. Sacensību centra atrašanās vieta: “Misas vidusskola”, Misa, Vecumnieku novads
2.3. Sacensības organizē: Vecumnieku novada dome sadarbībā ar Orientēšanās klubu “Eko O” un karšu izdevniecību „Jāņu sēta”.
2.4. Sacensību galvenais tiesnesis - Mārtiņš Šteinalts ( 25464261), reģistrēšanās - Andris Leja, rezultāti - Krista Strautniece
2.5. Sacensību norises plāns:  
Laiks    Aktivitāte
10:30    Sākas reģistrācija,numuru izņemšana un karšu izsniegšana
11:40    Sākas ieiešana starta koridorā
12:00    Starts 2h un 4h stundu rogainingam
14:00    Kontrolaika beigas 2h stundu rogainingam
14:50    Apbalvošana 2h stundu rogainingam
16:00    Kontrolaika beigas 4h stundu rogainingam
16:50    Apbalvošana 4h stundu rogainingam

3.Vispārīgie noteikumi
3.1.Rogainings Vecumnieku novadā ir orientēšanās sporta komandu sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem piešķirtas noteiktas vērtības, cenšoties savākt pēc iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā.
3.2. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām, navigācijai izmantojot kompasu un sacensību organizatoru izsniegto karti, pretējā gadījumā komanda tiks no sacensībām diskvalificēta!
3.3. Dalībnieku pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus, sekot sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem un ievērot speciāli marķētās vietas distancē un sacensību centrā!
3.4. Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt komandas distancē vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem.
3.5. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst rogaininga laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām Rogainings Vecumnieku novadā mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

4.Sacensību distances un dalībnieki
4.1. Rogaings notiks ar kontrollaiku 2 stundu un 4 stundu distancēs.
4.2. Dalība rogainingā notiek komandās no 2-5 dalībniekiem. Ja komanda sastāv no dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam, tad dalībniekiem līdzi jābūt rakstiskai vecāku vai aizbildņu atļaujai, lai piedalītos sacensībās. Ģimeņu komandās vismaz vienam komandas dalībniekam jābūt pieaugušajam (no 18 gadu vecuma), kas ir atbildīgs par komandas nepilngadīgajiem biedriem.
4.4. Kapteinis var mainīt komandas sastāvu,distanci vai komandas nosaukumu, nosūtot informāciju organizatoriem uz e-pastu: klubsekoo@gmail.com. Līdz 2018.gada 29.martam.
4.5. Dalībnieku grupas (pēc vecuma):
2h rogaininga grupas:
Atklātās grupas:
 # 2M - 2h stundu rogainings vīriešiem, bez vecuma ierobežojuma;
 # 2W - 2h stundu rogainings sievietēm, bez vecuma ierobežojuma;
 # 2X - 2h stundu rogainings jauktā grupa (sievietes un vīrieši vienā komandā), bez vecuma ierobežojuma.
Ģimeņu:
# 2G8 - Ģimenes komanda, kur bērnu vecums nav lielāks par 8* gadiem;
# 2G17 - Ģimenes komanda, kur bērnu vecums komandā ir no 9* gadiem līdz 17 gadiem.

4h rogaininga grupas:
Atklatās grupas:
 # 4M - 4h stundu rogainings vīriešiem, bez vecuma ierobežojuma;
 # 4W - 4h stundu rogainings sievietēm, bez vecuma ierobežojuma;
 # 4X - 4h stundu rogainings jauktā grupa (sievietes un vīrieši vienā komandā), bez vecuma ierobežojuma.
Veterānu grupas:
# 4VM - 4h stundu rogainings vīriešiem, visu komandas dalībnieku vecums no 50 gadiem;
# 4VW - 4h stundu rogainings sievietēm, visu komandas dalībnieču vecums no 50 gadiem;
# 4VX - 4h stundu rogainings jauktā grupa (sievietes un vīrieši vienā komandā) , visu komandas dalībnieku vecums no 50 gadiem.
Jauniešu:
# 4JM - komandā jaunieši zēni līdz 20* gadu vecumam;
# 4JW - komandā jaunietes meitenes līdz 20* gadu vecumam;
# 4JX - jauniešu jauktā komandā (meitenes un zēni) līdz 20* gadu vecumam.


5.Dalības maksa un reģistrēšanās kārtība
5.1. Komandas sacensībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.rogaining.lv/r/Misa. Pieteikšanās sacensībām notiek no 2018.gada 9.marta  līdz 2018.gada 27.martam (ieskaitot). Pieteikšanās sacensību dienā, sacensību centrā par paaugstinātu dalības maksu.
5.2.Dalības maksas apmaksa līdz 27.martam (ieskaitot). Maksājumus veikt uz Vecumnieku novada domes rekvizītiem, norādot maksājuma uzdevumā komandas nosaukumu un ID numuru, kas tiek piešķirts komandai reģistrējoties.
Vecumnieku novada dome
Rekvizīti:
Reģ. nr. 90009115957
AS Swedbank HABALV22
Konta nr.: LV54HABA0551025822482
Maksājuma uzdevumā norādiet: Komandas nosaukums un ID numurs.

5.3. Dalības maksa vienam komandas dalībniekam 2 stundu rogainingam:
Vecuma grupa Reģistrējoties līdz
27.martam
Piesakoties
sacensību dienā
Bērniem un jauniešiem ģimeņu grupās Bezmaksas Bezmaksas
2h  Pieaugušajiem ģimeņu grupās 4 EUR 10 EUR
2h Atklātajās grupās ( jebkāda vecuma dalībniekiem) 4 EUR 10 EUR
  • katrā komandā visiem dalībniekiem nepieciešami sportident identi ( SI karte). Ja komandas dalībniekam tādas nav, reģistrācijā nospied īrēšu. Organizatori izsniegs sacensību dienā Si karti. Si kartes īres cena 1 EUR!

5.4. Dalības maksa vienam komandas dalībniekam 4h stundu rogainingam:
Vecuma grupa Reģistrējoties
līdz 27.martam
Piesakoties
sacensību dienā
4h Dalībniekiem jauniešu grupās 3 EUR 6 EUR
4h Veterānu grupās 5 EUR 10 EUR
4h Atklātajās grupās ( jebkāda vecuma dalībniekiem) 7 EUR 14 EUR
  • katrā komandā visiem dalībniekiem nepieciešami sportident identi ( SI karte). Ja komandas dalībniekam tādas nav, reģistrācijā nospied īrēšu. Organizatori izsniegs sacensību dienā Si karti. Si kartes īres cena 1 EUR!

5.5. Dalības maksā ietilpst kartes izgatavošana, aproces, dalībnieka numurs, saspraudes, rezultātu fiksēšanas iekārtas un rezultātu apstrāde, uzvarētāju balvas un citi organizatoriski izdevumi. Sacensību finišā Jūs sagaidīs silta tēja.
5.6.Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildību uzņemas pilngadīgais komandas dalībnieks vai vecāki, iesniedzot rakstisku vecāku atļauju. Reģistrējoties komandas kapteinis saņem komandas numuru komplektu, SI kartes, aproces, pasūtīto īres inventāru. Saņemot inventāru, Komandas kapteinis parakstās par tā saņemšanu un uzņemas turpmāko atbildību par tā nodošanu nebojātu pēc finiša.

6.Distances veikšana un atzīmēšanās
6.1. Sacensības notiek saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, ja šajā nolikumā nav noteikts citādi. Noteikumi  publicēti Latvijas rogaininga mājas lapā: http://rogaining.lv/?ucat=3.
6.2. Katrai komandai pirms starta tiek izsniegts karšu komplekts – divas sacensību kartes uz komandu. Kartes ir mitrumizturīgas, bet sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par kartes saglabāšanu mitruma apstākļos.
6.3. Dalībnieka numurs sacensību laikā jānēsā redzamā vietā – pie somas vai sacensību apģērba.
6.4. Distances laikā atļauts atgriezties sacensību centrā, lai paēstu, pārģērbtos, atpūstos.
6.5. Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek ar SPORTIdent atzīmēšanās sistēmu, katram komandas dalībniekam izmantojot savu SI karti.
6.6. Lai kontrolpunkts tiktu ieskaitīts, visiem komandas dalībniekiem jāatzīmējas vienas minūtes ietvaros. Kontrolpunkti atzīmēti ar oranži baltām orientēšanās prizmām.
6.7. Izmantojot SI kartes, komandas dalībniekiem ir nepieciešams pirms sacensību starta stingri piestiprināt SI karti pie rokas tādā veidā, ka, nebojājot aproci, to nevar noņemt, un rūpēties par to, lai SI karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz finišam, kur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SI karti dalībniekam var tikt piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc galvenā tiesneša ieskatiem.
6.8. Ja atzīmējoties KP, neatskan signāls vai nemirgo sarkanais atzīmēšanās signāls, KP vietā nav atrodama SI stacija vai KP ir bojāts, nofotografēt ar telefonu kontrolpunktu. Ja vairumam komandu būs arī tas pats KP bojāts, tiks punkti ieskaitīti komandai.
6.9. Komandas laiks finišā tiek fiksēts pēc pēdējās dalībnieka atzīmes finiša KP. Pēc atzīmes finiša KP jādodas pie tiesnešiem nodot SI kartes. SI karti atvienot no rokas drīkst tikai finiša tiesnesis!
6.10. Par katru nokavētu minūti pēc Sacensību kontrollaika komanda saņem 1 soda punktu, kas tiek atskaitīts no komandas savākto punktu skaita. Ja komanda finišē vairāk kā 30 minūtes pēc Sacensību kontrollaika, komandai tiek atņemti visi punkti.
6.11. Par katru pārrautu SI kartes aproci komanda saņem 10 soda punktus, kas tiek atskaitīti no komandas savākto punktu skaita.
6.12. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.
6.13. Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai citu iemeslu dēļ komanda nespēj turpināt distanci, ir jāsazinās ar tiesnešiem un jāsaskaņo turpmākā darbība.
6.14. Pēc komandas finiša vai izstāšanās dalībniekiem ir jānodod sacensību organizatoriem īrētā SI karte, ja tāda tiek īrēta. Ekipējuma nodošanas brīdī dalībniekam ir jāpārliecinās par to, ka ekipējuma saņemšanas tiesnesis ir atzīmējis visu nodoto ekipējumu. Par nenodoto iznomāto ekipējumu dalībniekam ir jāmaksā soda nauda atbilstoši šim nolikumam.
6.15. Dalībnieku pienākums ir sniegt citām Sacensību komandām pirmo neatliekamo palīdzību pēc to pieprasījuma.
6.16. Dalībniekiem sacensībās aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus, šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas, kā arī pārkāpt privāto teritoriju aizliegumus, motorizētus transporta rīkus, kā arī izmantot jebkādu palīdzību no malas, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība vai tas norādīts distances aprakstā, piemēram, izņēmums ir ārkārtas zvani uz tiesnešu tālruni (apmaldīšanās, nestrādājošs vai pazudis KP, medicīniskā palīdzība, pārrauta aproce u.tml.) vai 112.
6.17. Pēc tiesnešu ieskatiem sodi var tikt piešķirti arī par citiem, nolikumā neminētiem, pārkāpumiem, kuri pēc tiesnešu vērtējuma ir radījuši priekšrocības, traucējumus vai draudus attiecībā pret citiem dalībniekiem. Piemēram, KP pārvietošana vai bojāšana u.tml. Piešķiramie sodi ir soda punkti vai diskvalifikācija.
6.18. Distancē tiks izvietoti 40 kontrolpunkti

7.SI kartes īre
7.1. IETEICAMAIS INVENTĀRS, KAS PALĪDZĒS VEIKT DISTANCI: kompass ar grādu iedaļām, rakstāmais (ūdensizturīgs marķieris), lineāls, pulkstenis, sporta dzēriens, enerģētiska pārtika, silts ūdensizturīgs apģērbs.
7.2. Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret īres inventāru un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja īres inventārs distancē tiek bojāts vai pazaudēts, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi. Dalībniekam zaudējumi ir jāsedz 5 darba dienu laikā pēc sacensību beigām, pārskaitot naudu uz organizatoru bankas kontu. Zaudējumi jāsedz šādā apmērā: SI karte – 37 EUR, SI SIAC karte - 60 EUR.
7.3. Dalībniekam zaudējumi ir jāsedz 5 darba dienu laikā pēc sacensību beigām, pārskaitot naudu uz organizatoru bankas kontu vai skaidrā naudā.

8. Rezultāti un apbalvošana
8.1. Komandas rezultātu veido SI kartēs reģistrēto KP iegūto punktu summa, atskaitot soda punktus. Ja kādai no komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda, kas konkrēto punktu summu savākusi īsākā laikā.
8.2. Apstiprinātie sacensību rezultāti tiek publicēti sacensību mājas lapā www.rogaining.lv/r/Misa ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc sacensībām.
8.3. Sacensību balvas tiek piešķirtas sieviešu, vīriešu un jaukto grupu komandām, kas ieguvušas pirmās trīs vietas katrā grupā un divās ģimeņu grupās.

9.Karte
9.1. Karte sastāvēs no „Jāņu sētas” karšu materiāla. Karte A3 izmērā.

Sacensības atbalsta SIA "Keefa", SIA "Ābolis" un "Bruknas Kalnu Svētību kopiena"

ATBALSTĪTĀJI