13. Latvijas čempionāts rogainingā

Nolikums

 
Sacensību datums: 2019.gada 8.-9. jūnijs

Organizē: Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”, sadarbībā ar biedrību “Latvijas orientēšanās federācija”

Sacensību rajons: teritorija uz dienvidiem no Inčukalna, Inčukalna, Garkalnes, Ropažu un Siguldas novadu teritorijās, kopējā teritorija 180 kv.km. Sacensību centrs: “Zustrenes”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, sacensību centrs atrodas sacensību rajonā. Hash house atrodas sacensību centrā.

Formāts
Latvijas čempionāta distance - 24 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar LOF un IRF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem. Dalībnieku skaits komandā 2-3 dalībnieki. Satelīta  distance  –  6  stundu  sacensības  rogainingā,  saskaņā  ar  LOF  apstiprinātajiem  rogaininga  sacensību noteikumiem, izņemot, ja nolikumā būs noteikts citādi. Dalībnieku skaits komandā 2 - 5 dalībnieki. IRF noteikumi publicēti: http://www.rogaining.com/attachments/article/331/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202017.pdf LOF apstiprinātie noteikumi: https://www.rogaining.lv/?ucat=3

Dalībnieku grupas:
MJ, WJ, XJ - vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem. 24 stundu sacensībās junioru grupās  varēs piedalīties  tikai  komandas,  kur dalībniekiem  ir  iepriekšējo  sacensību pieredze  un vismaz viena komandas dalībnieka vecums ir 18 vai vairāk gadi. MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas  MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu vai jauktās veterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.  MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu vai jauktās superveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.  MUV,  WUV,  XUV –  vīriešu,  sieviešu  vai  jauktās  ultraveterānu  grupas,  visu  komandas  dalībnieku  vecums  no  65 gadiem.  Ģimenes (tikai 6h distancē) – ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.  Dalībniekiem,  kas  jaunāki  par  18  gadiem,  piedaloties  24h  distancē,  reģistrējoties,  ir  jāiesniedz  rakstiska  vecāku  vai aizbildņu piekrišana. Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 08.06.2019 Komandas, kas sacenšas Junioru un Veterānu grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās. Komandas, kas sacenšas Super Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open un Veterānu grupās. Komandas, kas sacenšas Ultra Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open, Veterānu un Super Veterānu grupās. !!  Dalībnieki  paši  atbildīgi  par  savu  veselības  stāvokli  un  apdrošināšanu.  Distanci  iespējams  veikt,  izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā.
Pirmsstarta reģistrācijā katram dalībniekam jāparaksta atbildības forma ar atrunu: "atzīstu, ka sacensību organizatori un zemes, kas izmantota šajā pasākumā, īpašnieki, neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru zaudējumu, bojājumu vai kaitējumu mums pašiem (ieskaitot transportlīdzekļus pasākuma norises vietā),
kas varētu rasties mūsu dalības laikā šajā pasākumā. Piedalos  šajā  pasākumā  uz  savu  paša  risku,  un  atzīstu,  ka  var  būt riski, kas  saistīti  ar rogaininga  sportu.  Saprotu drošības  prasības,  ko  izvirza  organizatori,  un  piekrītu  ievērot  gan  šīs  prasības,  gan  rogaininga  noteikumus.  Ar pasākuma nolikumu esmu iepazinies.”

Dienas kārtība
08.06.
no 07:30 atver sacensību centru
no 8:00 Reģistrācija (visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas reizē, lai varētu parakstīt atbildības formu)
9:00     Karšu izsniegšana 24h 
11:00   Karšu izsniegšana 6h 
No 11:30 Ieeja starta zonā 24h komandām
12:00   Starts 24h, 12:30   Starts 6h
13:00   Reģistrācijas slēgšana
18:30   sacensību finišs 6h distancei,
19:00   Finiša slēgšana 6h distancei
19:30 apbalvošana 6h distancei
Pēc finiša ēdināšana 6h distancei atvērta no  17:30-19:30
Hash house atvēršana-20:30
09.06.
Hash house slēgšana: 9:00
Pēc finiša ēdināšana 24 stundu distancei atvērta no 11:00
12:00 sacensību finišs 24 h distancei
12:30 Finiša slēgšana 24h distancei
13:00 Protestu iesniegšanas beigas 24 h distancei
14:00 Apbalvošana Latvijas Čempionātam (24h)
17:00 Sacensību centra slēgšana

Sacensību teritorija un apvidus:
Sacensību teritoriju klāj saimnieciski meži ar līdzenu reljefu un grāvju tīklu, teritorijā atrodas arī daži purvi un daļa no teritorijas  ir  pārmitras.  Visā  teritorijā  ir  labs  ceļu,  taku  un  stigu  tīkls,  salīdiznoši  maz  atklātas ainavas  un  apdzīvotu vietu. Teritorijas dienvidus un rietumus klāj priežu meži un austrumus klāj jaukti lapu koku meži. Sacensību  dalībniekiem  ir  pienākums  saudzīgi  izturēties  pret  dabu  un  apkārtni,  nesārņot,  ievērot  ceļu satiksmes noteikumus un loģiskās pieklājības normas, netraucēt vietējos iedzīvotājus un ievērot to norādījumus (ja tādi rodas sacensību laikā)

Noteikumi:
Distanču  plānošanas  laikā  ir  aizliegts  izmantot  tehnoloģijas  (datorus,  programmatūru  un  tml.),  kas  paredzētas distances  optimizēšanai,  kontrolpunktu  pārnešanai  no  papīra  kartes  uz  elektroniskajām  ierīcēm  vai  cita  veida darbībām,  kas  var  ietekmēt  rezultātu.  Dalībniekiem distances  plānošanai  būs  atsevišķas  kartes  (papīra),  kuras  24 stundu dalībniekiem būs aizliegts ņemt līdzi distancē un būs jānodod startā. Sacensību  laikā 24  stundu dalībniekiem  būs  aizliegts izmantot  GPS  pulksteņus un  citas  iekārtas, mobilos telefonus, soļu  skaitītājus  un  citas  ierīces  ar  funkcijām,  kas  var  palīdzēt  orientēties  apvidū,  noteikt  attālumu vai  citādā  veidā ietekmēt  rezultātu.  Mobilo  telefonu  dalībnieki  drīkst  izmantot  tikai  ārkārtas  situācijā  un  palīdzot  citām  komandām (pie ārkārtas situācijām pieskaitāma situācija, ja nepieciešamas paziņot, ka ūdens ņemšanas vietā ir beidzies ūdens). Iekārtas  būs  atļauts  ņemt  līdz  distancē  ievietotus organizatoru  dotā  necaurspīdīgā  iepakojumā.  Ierīču neatļauta lietošana - diskvalifikācija. Dalībniekiem,  atrodoties  distancē,  aizliegts  pārvietoties  ar  automašīnu  vai  citā  veidā  izmantot  trešo personu palīdzību, ja tas var ietekmēt rezultātu. Distances plānošanas laikā aizliegts pamest sacensību centru. Dalībniekiem jāievēro godīgas spēles (FAIR PLAY) noteikumi. 24h komandas izlases veidā nodrošinās ar GPS ierīci (potenciāli stiprākās komandas) komandas veiktā ceļa fiksēšanai. To lietošana ir obligāta. GPS ierīce vienam no komandas dalībniekiem ir jānēsā uzlikta uz rokas augšdelma. GPS ierīce komandām tiks izsniegta pirms ieiešanas starta zonā. Ja GPS iekārta distancē tiek bojāta vai pazaudēta, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi 85 EUR apmērā. Pirms ieiešanas starta zonā 24h komandām būs pienākums uzrādīt distancē līdzi ņemamo somu saturu un obligāto inventāru  (SIAC  karte  ar  nenoņemamu  aproci,  sacensību  numuram,  kas  piestiprināts  redzamā  vietā,  svilpei, organizatoru izsniegtai GPS ierīcei (ja izsniegta)), aktivizēt SIAC un pārbaudīt tā darbību, nodot plānošanas karti.

Distance, atzīmēšanās:
Distancē atrodas 80 KP vērtībās no 2 līdz 9, kopējais punktu skaits - 440. KP vērtību norāda tā numura pirmais cipars (divciparu skaitļi) (piemēram, 38=3 punkti). SportIdent  atzīmēšanās  ar  organziatoru  SIAC  kartēm.  SIAC  kartes  tiks  piestiprinātas  ar  nesaraujamu  aproci  katram dalībniekam.  Stacijas  strādās  SIAC  režīmā  (0,3  m  attālumā),  izņemot  gadījumu,  kad  stacijā  atzīmējas  pirmais dalībnieks. Ja stacija nestrādā SIAC režīmā, dalībnieka pienākums ir veikt atzīmēšanos kontakta režīmā. Ja  elektroniskās  atzīmēšanās  stacija  nedarbojas  dalībniekiem  jāatzīmējas  ar  kompostieri  kartes  malā  esošajos  tam paredzētajos  laukumos.  Finišējot,  par  šo  faktu  jāinformē  finiša  tiesnesis  un  jānorāda  iepriekšējais  apmeklētais kontrolpunkts. Kontrolpunktos visiem dalībniekiem jāatzīmējas 60 sekunžu laikā. Par katru sākušos minūti pēc kontrollaika komandas rezultātam tiek atskaitīts viens punkts. Nokavējot kontrollaiku vairāk par 30 minūtēm, komanda sacensībās punktus nesaņem.  Dalībniekiem  ir  pienākums  saudzīgi  izturēties  pret SIAC  karti  un  nodot  to  organizatoriem  nebojātu.  Ja SIAC  karte distancē tiek bojāta vai pazaudēta, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi 65 EUR apmērā. Izmantojot SI kartes, komandas dalībniekiem ir nepieciešams pirms sacensību starta stingri piestiprināt SIAC karti pie rokas tādā veidā, ka, nebojājot aproci, to nevar noņemt, un rūpēties par to, lai SIAC karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz finišam, kur to noņemt drīkst tikai sacensību finiša tiesnesis. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SIAC karti vai  ja dalībniekam būs bojāta (pārrauta) SIAC kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta. Dalībniekiem sacensībās aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.

Karte:
Kartes mērogs 1:25000, augstumlīknes – 4 m. Kontrolpunktu apraksti uz kartes malas: teksts un piktogrammas. Magnētiskās līnijas ik pēc 1 km, orientētas paralēli kartes  malai.  Dzirdināšanas  punkti  parādīti  uz  kartes  ar  “glāzītes”  simbolu  (dabā  sarkans  punkts  pie  “glāzītes”). Aizliegtās  teritorijas  –  sarkans  svītrojums  un  apdzīvotā  teritorijas  (gaiši  olīvzaļais).  Dalībniekiem aizliegts  šķērsot sējumus. Karte aktualizēta pēc 2018. un 2019. gadā publiski pieejamās informācijas un apsekošanas laikā 2019. pavasarī. Var būt neiezīmēti izcirtumi, dažu ceļu caurejamības atšķirības.

Riski distancē
Šajā gadalaikā mežacūkām, aļņiem aug jaunā paaudze, kuru dzīvnieki aizstāv. Ja dzīvnieks nemūk, iespējams, ka tuvumā ir mazulis. Bez liekas kavēšanās jāturpina ceļš, mēģinot pēc iespējas ātri attālināties no dzīvniekiem, neradot tiem apdraudējuma sajūtu. Apdzīvotajās teritorijās un to apkārtnē var sastapt suņus, esiet uzmanīgi!

Izmaiņas komandās
Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz 20. maija 23:59. Ja iepriekš pieteiktā komandā dalībnieks tiek pieteikts papildus, apmaksa par viņu veicama atbilstoši noteikumiem, kādi spēkā papildus dalībnieka pieteikšanas brīdī. Izmaiņu izdarīšana pēc 20. maija - 3 EUR par katru veicamo izmaiņu. Pieteikumā (24 un 6 h rogainingam) jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, reģistrācijas numurs LOF orentieristu datu bāzē (ODB) (ja tāds ir), starta grupa (stundu skaits), dzimums, valsts un ēdināšanas izvēle – tradicionālā, veģetārā, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).

Auto novietošana 
Dalībnieku autotransports būs jānovieto norādītajā stāvlaukumā, sekojot sacensību organizatoru norādījumiem.

Serviss
Sacensību centrā dalībniekiem un līdzjutējiem būs  pieejams informācijas centrs, medpunkts, elektrība mobilo ierīču uzlādēšanai, tualetes, āra dušas, telšu laukumi, autostāvvietas (īstermiņa un ilgtermiņa).  Līdzjutējiem un pavadošajām personām, ja viņas atrodas  sacensību centrā pēc 8. jūnija plkst. 20.00 - 2 eur no personas, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus. Papildus dalībniekiem būs pieejama dzeramais ūdens, mantu glabātava, mašīnas atslēgu glabātava – 24h. Mantu glabātava un atslēgu glabātava pieejama uzrādot sacensību numuru. 24 stundu dalībnieki saņem Hash house ēdināšanu uzrādot pie rokas piestiprinātu SIAC un 24h sacensību numuru. Pēc finiša ēdināšanu dalībnieki saņem uzrādot talonu.

Apbalvošana
Latvijas Čempionāta rogainingā 24 h distancē pirmās trīs komandas katrā vecuma un dzimuma grupā  tiek apbalvoti ar Latvijas čempionāta medaļām un balvām atbilstoši starptautiskajiem rogaininga noteikumiem. Latvijas čempionāta ieskaitē iekļauj tikai tos dalībniekus, kuri ir reģistrēti LOF orientieristu datu bāzē (ODB), pārējie dalībnieki saņem balvas. 6 stundu distancē apbalvo pirmās trīs komandas katrā vecuma un dzimuma grupā ar medaļām un balvām atbilstoši rogainigna noteikumiem.

Citi noteikumi
Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību  publicitātei  un  aktīva  dzīvesveida  popularizēšanai,  kā  arī  dalībnieka  pieteikumā  norādīto  personas  datu izmantošanai dalībnieku sastāva publiskošanai, rezultātu apkopošanai un publiskošanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Ēdināšana
Pēc finiša dalībniekiem tiks pasniegtas pusdienas (dalībnieku ēdināšana iekļauta dalības maksā).

Pieteikšanās
no 20.03.2019. līdz 05.06.2019. (ieskaitot), http://www.rogaining.lv/

Dalības maksa:
24 stundu sacensībām katram dalībniekam
  15.03.-05.04 05.04.-05.05. 06.05.-31.05. 01.06.-05.06.
O, V, SV grupas 40 € 50 € 60 € 70 €
J, UV grupas 30 € 40 € 50 € 60 €

6 stundu sacensībām katram dalībniekam
  15.03.-05.04 05.04.-05.05. 06.05.-31.05. 01.06.-05.06.
O, V, SV grupas 25 € 30 € 35 € 40 €
J, UV grupas 20 € 25 € 30 € 35 €
Ģimeņu grupā – atbilstoši dalībnieku vecumam

Dalības maksas apmaksa ir iespējama, veicot pārskaitījumu:
Saņēmējs: OK Ziemeļkurzeme
Reģ.nr.: 40008111499Konts:
LV44HABA0551016204530 (Swedbank)
Juridiskā adrese: Lauri, Ugāles pagasts, Ventspils nov.
Maksājuma  aprakstā  norādot:  Dalības  maksa  pasākumam  – Latvijas  čempionāts,  komandas  numurs,  komandas nosaukums, rēķina nr.
Dalības maksa sedz:  24h sacensību dalībniekiem - SIAC īri, sacensību materiālus (karte, numurs un tml.), rezultātu servisa, ēdināšanas (Hash house un pēc finiša (tradicionāla, veģetāra virtuve)), balvu, dzirdināšanas punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus, evakuāciju sacensību laikā, autostāvvietas sacensību centrā  un telts vietas un citas izmaksas. 
6h sacensību dalībniekiem -  rezultātu servisa, pēc finiša ēdināšanu (tradicionāla, veģetāra virtuve), balvu, dzirdināšanas punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus, evakuāciju sacensību laikā, īstermņa autostāvvietas sacensību centrā  un telts vietas un citas izmaksas.
Gadījumā, ja dalībnieks vai komanda jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā.

Laika apstākļu prognoze - https://weather.com/lv-LV/laiks/desmitdienam/l/ed4fb00b340b2978c9bd3d0541088ecf70167a8c564fec45ccda46e26eef02a3
Astronomiskie dati: 08.06.2019. saule riet 22:13, mēness riet 01:38 05.05.2019. saule lec 04:32, mēness lec 11:33  Mēness fāze - Jauns mēness

Papildus informācijai un jautājumiem  pumpuru.rogainings@gmail.com

ATBALSTĪTĀJI

Ziemelkurzeme OK LOF

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: