Mini rogainings “PEKLES ĒRGLIS”


Tūrisma salidojums 2019
2019. gada 7. septembris

 
Mini rogainings ir orientēšanās sports, kurā dalībniekiem stundas laikā individuāli vai komandā jāapmeklē kontrolpunkti (KP) pašu izvēlētā secībā. Uzdevums ir, brīvi orientējoties noteiktā apvidū, ar kartes un kompasa (iespējams arī bez kompasa) palīdzību iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktu, ko piešķir par KP apmeklējumu. Punktu vērtību nosaka pirmais KP cipars.
  1. Dalībnieku grupas.
Komandā startē ietilpst  2-5 personas. Dalībnieki var startēt arī individuāli, tatču tad netiks ņemti vērā grupas vērtējumā.
Tautas grupa (TG) – grupu veido dalībnieki, kas sasnieguši 14 g.v.
Ģimeņu grupa (ĢG) – grupā vismaz viens dalībnieks līdz 14 g.v.
  1. Sacensību norise.
Reģistrējies sacensībām www.rogaining.lv.
Minirogaininga norises vieta:  “Ērgļu stacija”, Stacijas iela 1, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV- 4840.
Reģistrējies dalībai uz vietas un saņem karti, no 13:30
Starts paša izvēlētā laikā no 14:00 – 16:00. Aicinām distanci sākt plkst. 14:00 pēc kopējā starta principa.
Komandas izplāno savu maršrutu kartē un dodas 1h ilgā distancē.
Ar aplikācijas palīdzību noskenē QR kodu "STARTS".
Skrien vai vienkārši pastaigājies.
Sacensības beidzas, kad esi noskenējis kodu "FINISH".
Rezultātus uzzini rogaining.lv.
  1. Distance, atzīmēšanās.
Atzīmēšanās notiek, nolasot QR kodus kontrolpunktos.
Punktu vērtība kartē no 2 līdz 10.
Katram dalībniekam nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar lejupielādētu mobilo aplikāciju. Tā darbojas gan uz Android (no 5.0), gan iOS (no 10.0) ierīcēm.
Links uz aplikāciju:
https://play.google.com/store/apps/details?id=azdev.qrenteerings&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/qrenteerings/id1442085204
 
  1. Karte.
Kartes mērogs ir 1:15000 (A4 formāts). Kartes pamatne būs veidota no orto foto
Katram dalībniekam tiks piešķirta viena karte.
  1. Pieteikšanās.
Online www.rogaining.lv līdz 5. septembra plkst. 23.59. Pēc tam - pasākuma norises vietā, kamēr vēl ir pieejamas brīvas kartes.
  1. Dalības maksas.
Reģistrējoties online - 5 EUR dalībniekiekiem, kas ir 14 g. v. un vecāki.  Līdz 14. g. v. - 3 EUR. Pasākuma norises dienā visiem dalībniekiem- 6 EUR.
  1. Rezultāti, vērtēšana un kopvērtējums.
Pārsniedzot kontrollaiku, par katru (nepilnu) minūti tiek atņemts viens punkts.
  1. Apbalvošana:
Katrā dalībnieku grupā apbalvo pirmās vietas ieguvēju. Individualie dalībnieki piedalās ārpus konkurences.
  1. Drošība un citi noteikumi:
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pasākuma laikā uzņemto foto un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēs, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds) publicēšanai rezultātos, tajā skaitā sociālajos tīklos un pieteikumu sistēmā.

Tūrisma salidojums 2019
T: +371296922
Epasts: turismasalidojums@gmail.com
 

ATBALSTĪTĀJI

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: