Brīvības rogainings, 3. biļetens.

Izmaiņas attiecībā pret 1. un 2. biļetenu atzīmētas sarkanā krāsā.
Brīvības rogainings- 2017, Pašvaldību kauss rogainingā-2017   
Latvijas kausa rogainingā 2017 sacensības

 
English version of BULLETIN3

Laiks  2017.gada 11.novembris.

Organizē  Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”.

Sacensību centrs Kolkas pamatskola. 57.7402907, 22.5860666

Sacensību rajons Sacensību rajons ietver Kolkas ciemu, Baltijas Jūras piekrasti ar lībiešu ciemiem, Rīgas jūras līča piekrasti, iekaitot Melnsila ciemu, Melnsila apkārtni, daļu Slīteres Nacionālā parka teritoriju.
Apvidus: Kāpu un vigu reljefs,  ir purvi; ārpus purviem- skrienamība laba; divas šosejas, kā arī izteikts stigu un meža ceļu tīkls;  daudz strautu, kas ietek jūrā; nelielas apdzīvotas vietas.

Aizliegtās teritorijas:
Aizliegtās teritorijas, t.i. teritorijas, kuras ir aizliegts šķērsot, kartē ir iekrāsotas ar sarkanu svītrojumu (Dabas rezervāta slēgtā zona) vai pelēku svītrojumu (iežogotas vai neiežogotas industriālas teritorijas).


Aizliegtās teritorijas, kurās aizliegts uzturēties, dabā ir apzīmētas ar dabas rezervāta zīmi (zaļa ozollapa) un attiecīgu uzrakstu, bet kartē šo teritoriju ietver sarkana norobežojoša līnija.
     
    

Aizliegtās teritorijas, t.i. teritorijas, kuras ir aizliegts šķērsot, ja tām cauri neiet kartē iezīmēts ceļš- ir iekrāsotas olīvzaļā krāsā.  


 

Noteikumi Rogaininga sacensības (orientēšanās izvēles distance ar dažādu kontrolpunktu vērtību).
Distance jāveic pārvietojoties kājām.
Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-5.
Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, izņemot, ja ar šo nolikumu ir noteikts citādāk. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga lapā.
Laika limits visām vecuma grupām 4 un 6 stundas. 6-h rogaininga finišs paredzams tumsā. Saulriets - 16:22.
Laika limits Tautas grupā līdz 3 stundām.
Vienlaicīgi 4 stundu rogainingā starp pieteiktajām Latvijas pašvaldību komandām tiek izcīnīts Pašvaldību kauss Brīvības rogainingā. Skat. atsevišķo nolikumu
Konstatējot šajā nolikumā minēto aizliegumu neievērošanu, tiks piemērota komandas diskvalifikācija.

Dalībnieku grupas
MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas līdz 23 gadu vecumam);
MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);
MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas - veterāni no 40 gadu vecuma);
MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas - super-veterāni no 55 gadu vecuma);
MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas - ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);
Tautas grupa  3h distancē (T3)(grupa ģimenēm, iesācējiem, atsācējiem, līdzjutējiem un visiem, kas vēlas izkustēties svaigā gaisā – bez vecuma un dzimuma ierobežojuma, kas nevēlas startēt atbilstošajā vecuma grupā).
Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas un apmaksas noteikšanai tiek rēķināts uz 11.11.2017

Sacensību programma
no 8.30  līdz 11.30 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā,
no 9.00 līdz 10.30 Brokastis sacensību dalībniekiem (auzu pārslu putra, MILZU graudaugu pārslas, kakao, tēja u.c.)
10.30 Sacensību atklāšana
11.00   karšu izsniegšana,
12.00   kopējs starts visām grupām,
12.30   tiek slēgta reģistrācija,
15.00  finišs Tautas grupai,
15.10   balvu izloze Tautas grupai,
16.00   finišs 4h distancei,
16.30   finiša slēgšana 4h distancei,
Ap 17.00 apbalvošana 4 h distancei,
Ap 17.20 apbalvošana “Brīvības kauss pašvaldībām”,
Ap 17.30 balvu izloze 4 h distancei,
18.00   sacensību finišs 6 h distancei,
18.30  finiša slēgšana 6 h distancei,
ap 19.00   apbalvošana 6 h distancei
ap 19.10 balvu izloze 6h distancei
pēc apbalvošanas: Lāčplēša dienas lāpu gājiens un svecīšu aizdegšana; Svētku koncerts 
No 15.30  pēc finiša ēdināšana sacensību dalībniekiem.
18.10 Lāčplēša dienas lāpu gājiens (no Kolkas pamatskolas) un svecīšu aizdegšana; Svētku kino filma Kolkas tautas namā “Ievainotais jātnieks” 


Atzīmēšanās Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). SPORTident kartes īre 2,00 EUR. Derīgas jebkuras SPORTident kartes (SI-5, 6, 8, 9, 10, 11, SIAC), izņemot SI-pCard, SI-tCard vai kompasus ar iebūvētu SI karti, izņemot, ja Dalībnieks startē Tautas grupā. Dalībnieks pats ir atbildīgs par SI karšu ietilpību izvēlētās distances veikšanai. Stacijas darbosies bezkontakta režīmā, t.i. tiek nodrošināta atzīmēšanās ar SIAC. Izņēmums – pirmajam dalībniekam, kurš atzīmējas konkrētajā kontrolpunktā. Ja SIAC nedarbojas bezkontakta režīmā (0,3 m (30 cm) attālumā no stacijas), dalībniekam tas jālieto kontakta veidā (ievietojot stacijas  ligzdā).
SI kartes atzīmēšanos kontrolpunktā apliecina skaņas signāls.
SIAC atzīmēšanos kontrolpunktā parāda skaņas un gaismas (zaļa mirgojoša gaismiņa) signāli.
Pirms došanās distancē SI kartes un SIAC ir jāiztīra (stacija Clear) un jāaktivizē (stacija Chek).
Ja kartē esošā kontrolpunktā stacija nedarbojas vai nav atrodama, jo ir nozagta, komandai jāsūta SMS uz ārkārtas telefona Nr. +371 29267142 ar komandas Nr. un konkrētā kontrolpunkta Nr. (Piemērs 1002 45 kp.) Ja fakts pēc pārbaudes apstiprināsies, punkts tiks ieskaitīts). 
Karte Plānotais mērogs 1: 20 000 H-2,5m
Plānojuma autors: Zigfrīds Freimanis
Kartes autors: Raimonds Lapiņš
Kontrolpunktu skaits: 59 ar vērtībām no 2-9. Kontrolpunkta vērtību nosaka cipara desmits (piem. 32 punkta vērtība ir 3)
Sacensību karte būs mitrumizturīga (2-pusēji laminēta).
                                            
Kartes fragmenti:


Vērtēšana
Vērtēšana LK ieskaitei notiek saskaņā ar LOF rogaininga noteikumiem.
 
Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP punktu summas. Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30 min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus.
KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem vienā KP atzīmes jāveic 1 minūtes laikā. Pretējā gadījumā punkts netiek ieskaitīts. SI kartes stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta.
 
Pieteikumi Pieteikšanās atvērta no 29. maija.
Līdz 2017. gada 05. novembrim 23:59 pieteikšanās aizpildot pieteikumu www.rogaining.lv vai COK SILVA mājas lapā www.coksilva.lv vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv
Ar 6. novembri pieteikšanās tikai pa e-pastu sveikuli@sveikuli.lv
Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz 05. novembrim 23.59. Ja iepriekš pieteiktā komandā dalībnieks  tiek pieteikts papildus, apmaksa par viņu veicama atbilstoši noteikumiem, kādi spēkā papildus dalībnieka pieteikšanas brīdī.
Pieteikumā (4 un 6 h rogainingam) jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, ODB numurs (ja ir), starta grupa, savas SPORTident kartes numurs un ēdināšanas izvēle – tradicionālā vai veģetārā, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).
Pieteikumā (3 h rogainingam) jānorāda Komandas nosaukums, katra dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, savas SPORTident kartes numurs un izvēlēsies ēdināšanu (tradicionālā vai veģetārā) vai nē, e-pasta adrese (vismaz vienam no komandas dalībniekiem).
 
Visām grupām- ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks par 18 gadiem. Izņēmums, ja tas ir rakstveidā saskaņots ar organizatoru COK Silva (rakstīt uz sveikuli@sveikuli.lv)
Ja SI kartes numurs piesakoties netiks norādīts, tiks uzskatīts, ka dalībnieks to vēlas īrēt no sacensību organizatoriem.  Īrēti tiks SIAC. 
4 un 6 stundu rogaininga dalībniekiem paredzēta ēdināšana, kas iekļauta dalības maksā. Tautas grupas dalībniekiem- ēšana par papildus samaksu (Eur 3,-)- jānorāda pieteikumā.
Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas piesakās, bet nepiedalās sacensībās un līdz 1. novembrim neatsūta rakstisku atteikumu, apmaksā 50% no dalības maksas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt Dalības maksas atlaidi 100% apmērā.

Dalības maksa (Eur)
Pieteikšanās un samaksa J,UV O,V,SV  P*  T (24-64)  T (līdz 23 un virs 65)
29.05- 04.06 6 9   3 1
05.06-31.07 8 12   3 1
01.08-15.10 10 15 15 5 2
16.10-05.11 15 20 20 5 2
06.11-10.11 20 25 25 7 3
11.11 25 30   7 3
 
*Pašvaldību komandu dalībnieki, neatkarīgi no vecuma
Dalības maksas 4 un 6 st. rogaininga dalībniekiem sedz sacensību materiālu, ēdināšanas (gan brokastu, gan pēc finiša), balvu fonda, dzirdināšanas un uzkodu punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus.
Dalības maksa Tautas grupas dalībniekiem sedz sacensību materiālus, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus. Tautas grupā uz komandu obligāta 1 (viena) SI karte.
 
Samaksa par pieteikšanos līdz 04.06 un 31. 07 obligāti jāveic līdz attiecīgā pieteikuma beigu datumam! Pretējā gadījumā, iestājas nākamais samaksas apmērs.
Jebkādu izmaiņu izdarīšana pieteikušos dalībnieku vārdiskajos sastāvos, grupu maiņa, SI karšu numuru maiņa pēc 5. novembra vai uz vietas – Eur 1,00 par katru izmaiņu.
SPORTident kartes īre 2,00 EUR.   (Kā īres SI tiks piešķirti SIAC)

Dalībnieki ir atbildīgi par īrēto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ īrēto SIAC neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 62,00 (sešdesmit divi) Eur apmērā.


Ja Dalības maksas apmaksai nepieciešams speciāls rēķins, lūdzu rakstīt sveikuli@sveikuli.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.
 
Apmaksa veicama ar pārskaitījumu līdz  09.11.2017 vai skaidrā naudā uz vietas sacensību centrā:
Apmaksai ar pārskaitījumu:
Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,
Reģistrācijas Nr. 40008061499,
Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,
Banka: AS Swedbank
Konts: LV63HABA0551005150747
Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas nosaukumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu, par kuru tiek maksāts.
 
Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.
 
Apbalvošana
Ar balvām tiks apbalvotas pirmās trīs komandas 4 un 6 stundu rogainingā katrā grupā. Apbalvošana notiek saskaņā ar sacensību laikā reģistrētajiem neoficiālajiem rezultātiem. Komanda tiek apbalvota tikai tajā grupā, kura norādīta tās pieteikumā
T3 grupā nav apbalvošanas. Komandu dalībnieki piedalās balvu izlozē.
Pēc katra finiša apbalvošanas Izlozē starp klāt esošajiem dalībniekiem izlozēsim Brīvības rogaininga atbalstītāju un sponsoru dāvātās pārsteiguma balvas (Stirnubuks.lv, Sveikuļu nakts, Ziemassvētku rogainings. Brīvības rogainings-2018, SIA “Ūši” u.c.)
 
Dzeršanas punkti,  serviss
Sacensību  rajonā izvietoti 2 dzeršanas punkti ar dzeramo ūdeni, siltu tēju, un uzkodām (gan tradicionālām, gan veģetārām). Dzeršanas punkti sacensību kartē būs apzīmēti ar glāzīti, bet dabā papildus būs izvietotas orientēšanās prizmas.
Sacensību centrs tiks izvietots Kolkas pamatskolas ēkā. Lūdzam ievērot maximālu saudzību pret telpām un tajās esošo inventāru!


Sacensību centrā pieejamas WC, telpas distanču plānošanai, ēšanai. Sacensību centra telpās aizliegts ieiet ar radžotiem un netīriem apaviem!
Sacensību dalībnieku bērniem (5-11 gadi) tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana (ar bērnu pārgājienu rogaininga trasē 2 -3 stundas)- Bērnus pārgājienam, lūdzu pieteikt iepriekš (līdz 9. novembrim), rakstot uz sveikuli@sveikuli.lv.
 
Informācija par Kolku un iespējamām naktsmītnēm:  http://visit.dundaga.lv
 
Speciāls transports no Rīgas un atpakaļ netiks organizēts!
 
Kontakti: sveikuli@sveikuli.lv;
Zipis tel. 29232026 (distances, organizatoriskie jautājumi),
Evita tel. 29267142 (pieteikšanās, apmaksa, rēķinu izrakstīšana, organizatoriskie jautājumi).
 
Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā COK Silva mājas lapā www.coksilva.lv un https://www.facebook.com/coksilva.lv/
 
Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
 
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi vai treneri.
Dalībnieki paši atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.

ATBALSTĪTĀJI

Brivibas_Rogainings Kolkas pagasta pārvalde Baltais protein Deksni Dundagas_novads Milzu! Stirnu buks skrējiens Slitere Ventspils gaļa

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: