BAJĀRU rogainings

Bajāru rogainings 2023
 
Sacensību datums: 2023.gada 6. augusts
Sacensību norises vieta: Bajāri, Ropažu novads.
 
Organizatori
Organizē: Orientēšanās klubs MERIDIĀNS, Rīgas Dārziņu jauniešu dome (RDJD).
Atbalsta: Latvijas Orientēšanās federācija (LOF), RJC “Kaņieris”, Ropažu novada
pašvaldība, Rīgas Apkaimju Alianse
Sacensību direktore: Elīna Krēmere.
Sacensību karte, distance: Krišjānis Krēmers.
Sacensības ir iekļautas LOF sacensību kalendārā.
 
Noteikumi
Sacensību formāts: rogainings, kontrollaiks 3 stundas vai 6 stundas. Komandā startē 2-5
dalībnieki.
Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību
noteikumiem. Noteikumi publicēti Latvijas rogaininga lapā
https://www.rogaining.lv/jaunumi/data/augsuplades/files/LV_Rogaininga_noteikumi_2017.pd
f
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar sacensību informāciju un
apņemas ievērot visus rogaininga noteikumus, sacensību nolikumu un organizatoru papildu
norādījumus.
Papildinājumi noteikumiem, īpaši norādījumi
1. Saudzējiet un cieniet dabas un cilvēku radītās vērtības!
2. Navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu, pulksteni un organizatoru izsniegto sacensību
karti. Jebkuras citas iekārtas un līdzekļi var tikt izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar
navigāciju.
3. Distancē iespējama tikšanās ar suņiem un meža dzīvniekiem.
4. Pārvietojoties pa vispārējās lietošanas autoceļiem un pilsētas ielām jāievēro ceļu satiksmes
noteikumi.
5. Māju pagalmus šķērsot aizliegts, ja vien tiem cauri neiet ceļš. Mājas ieteicams apiet, lai
netraucētu iedzīvotājus. Aizliegtās teritorijas – apdzīvojamā teritorija, dārzi, kapsētas - ir
olīvzaļā krāsā. Atklātās teritorijas ir daļēji apstrādātas kā sējumi. Īpaši bīstamas un aizliegtas
teritorijas kartē iezīmētas ar violetu režģi.
6. Katrai komandai distancē obligāti līdzi jāņem mobilais tālrunis ar uzlādētu bateriju, lai
ārkārtas situācijas gadījumā būtu iespēja sazināties ar organizatoriem. Organizatoru mobilais
tālruņa numurs būs norādīts uz kartes.
7. Komandu numuri A5 formātā, personalizēti, paredzēti dalībnieku atpazīstamībai. Numuri
jāpiestiprina redzamā vietā pie dalībnieka apģērba vai somas izmantojot organizatoru
izsniegtās piespraudes.
 
Dalībnieku grupas
Dalībnieku vecums tiek noteikts uz 06.08.2023.
 
3 stundu distance
J3 – junioru grupa, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem (ieskaitot).
MO3, WO3, XO3 – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
V3 – veterānu grupa, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem (ieskaitot).
FAM3 - ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz
viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Ropažu kauss - visas komandas, kurās vismaz 1 dalībnieks pārstāv Ropažu novadu (ir
deklarēts).
Rīgas apkaimju kauss 2023 - piedalās Rīgas iedzīvotāji, pārstāvot konkrētu apkaimi, cīnoties
par kausu.
6 stundu distance
MJ6, WJ6, XJ6 – vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku
vecums līdz 23 gadiem (ieskaitot).
MO6, WO6, XO6 – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
MV6, WV6, XV6 – vīriešu, sieviešu un jauktās veterānu grupas, visu komandas dalībnieku
vecums no 40 gadiem (ieskaitot).
MSV6, WSV6, XSV6 – vīriešu, sieviešu un jauktās super-veterānu grupas, visu komandas
dalībnieku vecums no 55 gadiem (ieskaitot).
MUV6, WUV6, XUV6 – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultra-veterānu grupas, visu komandas
dalībnieku vecums no 65 gadiem (ieskaitot).
FAM6 - ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz
viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Ropažu kauss:
Tie sacensību dalībnieki, kuri reģistrējoties norāda, ka ir Ropažu novada iedzīvotāji (ir
deklarēti), piedalās Ropažu kausa izcīņā. Tiks apbalvotas labākās trīs komandas
kopvērtējumā.
Komandai ir jāreģistrējās 3 stundu distancei. Komandas, kuras reģistrēsies 6 stundu distancei
nepiedalās Ropažu kausa kopvērtējumā.
Ropažu kauss ir atsevišķa sacensību dalībnieku grupa. Visas komandas, kas klasificējas šai
grupai, piedalās un arī kopējās ieskaites grupās (J3, MO3, WO3, XO3, V3, FAM3) atbilstoši
dzimumam un vecumam.
Rīgas apkaimju kauss:
Tie sacensību dalībnieki, kuri reģistrējoties norāda, ka piedalās Rīgas apkaimju kausā, tiek
skaitīti Rīgas apkaimju kausa kopvērtējumā.
Komandai ir jāreģistrējās 3 stundu distancei. Komandas, kuras reģistrēsies 6 stundu distancei
nepiedalās Rīgas apkaimju kausa kopvērtējumā.
Lai komanda precizētu apkaimi, kuru pārstāv, komandas nosaukumā ir jānorāda pārstāvētā
Rīgas apkaime jebkādā locījumā vai vārdu savienojumā. Piemēram, “Āgenskalna skrējēji”,
“Komanda no Bolderājas” vai “Grīziņkalna lauvas”.
Kopvērtējumā tiks ņemti vērā 4 labākie komandu rezultāti. Ja apkaimi pārstāv 3 vai mazāk
komandas, tiek skaitīti visu komandu rezultāti.
 
Rīgas apkaimju kauss ir atsevišķa sacensību dalībnieku grupa. Visas komandas, kas
klasificējas šai grupai, piedalās un arī kopējās ieskaites grupās (J3, MO3, WO3, XO3, V3,
FAM3) atbilstoši dzimumam un vecumam.
Tiks apbalvotas labākās trīs apkaimes (arī komandas) kopvērtējumā.
 
Dalībnieku vecuma ierobežojumi:
Bērniem vecumā līdz 14 (ieskaitot) gadiem piedalīšanās sacensībās tikai kopā ar vismaz vienu
vecāku. Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret nelaimes gadījumiem
un iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu
vecāki/aizbildņi (par dalībniekiem līdz 16 g.v.). Ja sacensību dalībnieka vecums ir līdz 16
gadiem, nepieciešama mutiska vai rakstiska vecāku/aizbildņa atļauja dalībai sacensībās.
Rakstiska atļauja nepieciešama, ja dalībnieka vecāks/aizbildnis nav uz vietas reģistrācijas
brīdī, to raksta brīvā formā.
 
Komandas pārstāvis veic komandas reģistrāciju sacensību centrā, saņemot komandas
aploksni. Sacensību distanci ir iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu
briesmām savu veselību un dzīvību.
 
Sacensību Programma
no 9:00 dalībnieku ierašanās 3 un 6 stundu sacensībām sacensību centrā, reģistrācija
10:00 orientēšanās apmācības, atbildes uz jautājumiem
11:00 karšu izsniegšana 3 un 6 stundu sacensībām
12:00 3 un 6 stundu sacensību starts
15:00 3 stundu sacensību finišs
15:30 3 stundu sacensību beigas un apbalvošana
18:00 6 stundu sacensību finišs
18:30 6 stundu sacensību beigas un apbalvošana
20:00 sacensību centra slēgšana
 
Apvidus
Sacensību apvidus, apmēram 57 km2, atrodas Vidzemē, Ropažu un Salaspils novadā, netālu
no apdzīvotām vietām – Cekule, Bajāri un Kākciems. Augstākais zemes virsmas punkts –
46m virs jūras līmeņa. Apvidus daudzveidīgs, atklātas un pusatklātas vietas mijas ar mežu
teritorijām. Apvidū daudz jaunu izcirtumu un klajumu. Daudz lauksaimniecības teritoriju -
esiet īpaši uzmanīgi.
Sējumus aizliegts šķērsot!
Reljefs - līdzens ar dažiem maziem pauguriem. Vietām plaša grāvju un stigu sistēma. Cauri
sacensību teritorijai tek maza upīte - Ķivuļurga, kas pārsvarā ir šķērsojama, taču jābūt
uzmanīgiem, jo vietām tā ir dziļa, ar stinganu apakšu. Apvidū plašs meža ceļu, taciņu tīkls.
Sacensību apvidū ir vairāki lieli karjeri un kartes apakšā liels kūdras lauks. To šķērsot ir
aizliegts!
Distance, KP un atzīmēšanās
Sacensību rajonā tiks izvietoti 48 kontrolpunkti - orientēšanās prizmas ar atstarotājiem un
atzīmēšanās stacijas. Kontrolpunkti (KP) ir ar vērtībām no 2 līdz 8 punktiem. Punktu vērtības
ir KP numura desmitu skaitlis, piemēram, KP ar numuru 35 komandai dod 3 punktus, KP ar
numuru 71 dod 7 punktus. Kopējā KP punktu summa - 219 punkti.
 
Atzīmēšanās sistēma – Sportident (SI). Organizatori nodrošina bezkontakta SI-kartes
sacensību dalībniekiem, kuri pieteikumā norāda, ka īrēs identu.
KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Komandas dalībniekiem viena KP
atzīme jāveic 1 minūtes laikā.
Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes stiprinājums ap
roku, komanda tiek diskvalificēta.
 
Karte
Mērogs 1:20 000, augstuma līnijas ik pēc 5 m.
Rogaininga karte sagatavota 2023. gadā, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra (LĢIA) topogrāfiskos materiālus, ortofoto (2020), Latvijas valsts mežu (LVM GEO)
datus, teritorijas pārstaigāšanas un citu informāciju. Kartes lapas izmērs un īpatnības tiks
precizētas pirmsstarta informācijā.
 
Dzirdināšanas punkti
Sacensību rajonā tiks izvietoti dzirdināšanas punkti ar ūdens rezervuāriem. Sacensību centrā
būs pieejamas tualetes, atkritumu maisi, ierobežots daudzums galdu un solu.
 
Citi noteikumi
Dalībnieki, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā uzņemtie fotomateriāli un video
tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai, kā arī
dalībnieka pieteikumā norādīto personas datu izmantošanai komandas sastāva publiskošanai,
rezultātu apkopošanai un publiskošanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
 
Pieteikumi
Reģistrēšanās sacensībām no 2023.gada 26. jūnija līdz 2023.gada 30.jūlijam. Būs iespēja
reģistrēties arī sacensību dienā uz vietas.
Pieteikumus komanda iesniedz tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā
http://www.rogaining.lv. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar
sacensību nolikumu un apņemās to ievērot.
Pieteikumā papildus ir iespēja norādīt nepieciešamību īrēt kompasu un/vai SI-karti.
SI-kartes īre - 3eur
Kompasa īre - 5eur
Pēc sacensību distances veikšanas un atzīmēšanās finiša stacijā, dalībniekiem ir pienākums
finiša teltī atgriezt atpakaļ īrēto inventāru. Pretējā gadījumā sacensību organizatori ir tiesīgi
pieprasīt kompensāciju inventāra cenas apmērā.
Dalības maksa norādīta VIENAM komandas dalībniekam.
 
*Ropažu novada iedzīvotājiem (50% atlaide)
**Sacensību organizators patur tiesības atteikt reģistrāciju komandām sacensību dienā, ja nav
pietiekams iepriekš sagatavoto resursu skaits.
Maksājums par komandu jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:
MERIDIĀNS, ORIENTĒŠANĀS SPORTA KLUBS, biedrība
Reģ.Nr.40008033743
A/S SEB banka, kods UNLALV2X
norēķinu konts LV35UNLA0004000700573
Maksājuma mērķī jānorāda sacensības un komandas nosaukums. Piemēram “Bajāru
rogainings, Āgenskalna skrējēji”
Dalības maksas sedz sacensību sagatavošanu, dalībnieku karšu un numuru druku, balvas un
citus organizatoriskos izdevumus. Dalības maksa veicama ar pārskaitījumu uz pieteikšanas
procesā norādīto bankas kontu līdz attiecīgās maksas termiņa pēdējam datumam.
Neapmaksātie pieteikumi tiks dzēsti 3 darba dienu laikā pēc termiņa beigām.
 
Apbalvošana
Tiks apbalvotas labāko rezultātu ieguvējas komandas katrā laika un dalībnieku ieskaites
grupā. Apbalvojamo komandu skaitu organizatori var mainīt atkarībā no startējušo komandu
skaita grupās un sacensību budžeta.
 
Kontaktinformācija: Elīna Krēmere (+371) 22022054, kremereelina@gmail.com

ATBALSTĪTĀJI