Nakts rogainings, 3. biļetens.

Kontrolpunktu apraksti( leģendas)
Starta saraksts, 6H
Starta saraksts, 12H

Rezultāti 12H
KP apmeklējums 12H
Punkti uz km 12H

Rezultāti 6H
KP apmeklējums 6H
Punkti uz km 6H

FOTO (1. daļa)
FOTO (2. daļa)
KARTEBULLETIN 1.


ZILĀ KRĀSĀ atzīmētas izmaiņas attiecībā pret 1 un 2. biļetenu.
 
Organizē:
OK Ziemeļkurzeme

Sacensību rajons: Ventspils novada Usmas, Puzes pagastos un nedaudz arī Talsu novada Ģibuļu pagastā.

Sacensību centrs: Usmas mini ZOO (Ventspils novads, Usmas pagasts, Desuciems, "Lejnieki")

Formāts: 6 un 12 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem

Dalībnieku grupas:
MJ, WJ, XJ -
vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem. 12 stundu sacensībās junioru grupās varēs piedalīties tikai komandas, kur dalībniekiem ir iepriekšējo sacensību pieredze un vismaz viena komandas dalībnieka vecums ir 18 vai vairāk gadi.
MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu vai jauktās superveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultraveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.
Ģimenes – ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Komandas, kas sacenšas Junioru un Veterānu grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās. Komandas, kas sacenšas Super Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open un Veterānu grupās. Komandas, kas sacenšas Ultra Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open, Veterānu un Super Veterānu grupās.

Izņēmumi – sakarā ar nepietiekamu komandu skaitu grupās:
MJ6 vienīgā komanda tiek apbalvota tikai MO6 grupā un netiek apbalvota atsevišķi
WV6 komandas tiek apbalvotas tikai WO6 grupā un netiek apbalvotas atsevišķi
MSV6 vienīgā komanda tiek apbalvota tikai MO6 grupā un netiek apbalvota atsevišķi
UV12 visas grupas tiek apbalvotas atbilstošai dzimumu grupai SV12 grupās un netiek apbalvotas atsevišķi
XSV6 vienīgā komanda tiek apbalvota tikai XO6 grupā un netiek apbalvota atsevišķi


!! Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. Pirmsstarta reģistrācijā katram dalībniekam jāparaksta atbildības forma ar atrunu:
" atzīstu, ka sacensību organizatori un zemes, kas izmantota šajā pasākumā, īpašnieki, neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru zaudējumu, bojājumu vai kaitējumu mums pašiem (ieskaitot transportlīdzekļus pasākuma norises vietā), kas varētu rasties mūsu dalības laikā šajā pasākumā.
Piedalos šajā pasākumā uz savu paša risku, un atzīstu, ka var būt riski, kas saistīti ar rogaininga sportu. Saprotu drošības prasības, ko izvirza organizatori, un piekrītu ievērot gan šīs prasības, gan rogaininga noteikumus. Ar pasākuma nolikumu esmu iepazinies.”


Sacensību  laiks:
Kopīgais starts – 29. aprīlis, plkst. 18:00, Kartes izsniedz no 17:00
Finišs – 6 stundu sacensībām – 29. aprīlis, plkst. 24:00, 12 stundu sacensībām – 30. aprīlis, plkst. 6:00.

Dienas kārtība
29.04.
no 15:30 dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās
17:00 tiek dalītas kartes
18:00 sacensību starts 6h un 12h komandām
30.04.
0:00 sacensību finišs 6h komandām, ēdināšana
0:30 kontrollaika beigas 6h komandām
01:00 Apbalvošana 6h komandām
06:00 sacensību finišs 12h komandām, ēdināšana
06:30 kontrollaika beigas 12h komandām
07:00 Apbalvošana 12h komandām
Uz reģistrāciju visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas reizē, lai varētu parakstīt atbildības formu.

Sacensību teritorija un apvidus:
Sacensību apvidus ir mežains, maz apdzīvots, reljefs praktiski līdzens, daudzviet slapjš, purvains. Veģetācija dažāda, lielākoties ir skrienama, grāvju daudz, bet lielākoties tie ir viegli šķērsojami (taču var būt dažādi), daļa grāvju ir praktiski izzuduši, līdz ar to naktī grūti saskatāmi :). Sacensību teritorijā var būt svaigi izcirtumi.
Sacensību teritorijas kopējā platība - 120 km2. Teritoriju šķērso upe un ir tikai viens tilts, kas dos papildus izaicinājumus plānojot maršrutu. Daudz ceļu un stigu - gan redzamu, gan neredzamu.
Sacensību teritorija iekļauj īpaši aizsargājamo dabas teritoriju “Stiklu purvi”. Sacensību norises laiks sakrīt ar medņu riestu, līdz ar to, lai tos neiztraucētu, kartē tiks iezīmētas nešķērsojamās teritorijas. Būsim saudzīgi pret mūsu dabas bagātībām!
Sacensību dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret dabu un apkārtni, nesārņot, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un loģiskās pieklājības normas, netraucēt vietējos iedzīvotājus.

Distance, atzīmēšanās:
Distancē atrodas 50 KP vērtībās no3 līdz 7, kopējais punktu skaits - 250 2 līdz 10 (punktu kopējais skaits - 312). KP vērtību norāda tā numura pirmais cipars (divciparu skaitļi) vai pirmie divi cipari  (trīsciparu skaitļi) (piemēram, 38=3 punkti).
SportIdent atzīmēšanās ar savām vai īrētām SI kartēm. Dalībnieki paši atbildīgi par savu SI karšu ietilpību. SI kartes tiks piestiprinātas ar nesaraujamu aproci katram dalībniekam.
Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas - sūtīt SMS ar komandas numuru un KP numuru uz tālr. Ja pēc stacijas pārbaudes problēmas ar staciju netiks konstatētas, komandai punkts netiks ieskaitīts.

Kontrolpunktos visiem dalībniekiem jāatzīmējas 60 sekunžu laikā. Par katru sākušos minūti pēc kontrollaika komandas rezultātam tiek atskaitīts viens punkts. Nokavējot kontrollaiku vairāk par 30 minūtēm, komanda sacensībās punktus nesaņem.
Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret SI karti un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja SI karte distancē tiek bojāta vai pazaudēta, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi 50 EUR apmērā

Riski distancē
Kartē iezīmētās upes un grāvju šķērsošanas vietas ir vai nu smilšu, zaru un koku sanesumi, vai upei pāri pārkrituši koki, sacensību organizētāji negarantē to esamību sacensību dienā un to drošību.
Šajā gadalaikā mežacūkām, aļņiem aug jaunā paaudze, kuru dzīvnieki aizstāv. Ja dzīvnieks nemūk, iespējams, ka tuvumā ir mazulis. Bez liekas kavēšanās jāturpina ceļš, mēģinot pēc iespējas ātri attālināties no dzīvniekiem, neradot tiem apdraudējuma sajūtu.
Ja uznāks silts laiks, vakarpusē nav izslēgta iespēja sastapt odzi.

 
Karte:
Kartes mērogs 1:25000, augstumlīknes – 2m,5m
Katram sacensību dalībniekam viena karte, karte tiek drukāta uz jaunā Tyvek papīra, kas nemirkst, nešķīst, nebāl burzījuma vietās, neplīst.
Kartes izmēri - 75x62 cm. Kontrolpunktu apraksti uz kartes malas: teksts un piktogrammas. Magnētiskās līnijas ik pēc 1km, orientētas paralēli kartes malai. Dzirdināšanas punkti parādīti uz kartes ar “glāzītes” simbolu(dabā sarkans punkts pie “glāzītes”“glāzītes” centrā). Aizliegtās teritorijas – sarkans svītrojums režģis un apdzīvotā teritorija (gaiši olīvzaļais), sējumi, aramzeme.
Karte aktualizēta pēc 2016. un 2017. gadā publiski pieejamās informācijas un apsekošanas laikā 2017. pavasarī. Var būt neiezīmēti izcirtumi, dažu ceļu caurejamības atšķirības.

Pieteikšanās:
no 09.02.2017. līdz 23.04.2017. (ieskaitot), http://www.rogaining.lv/
Dalības maksa katram dalībniekam:
 
  09.02.-23.02. 24.02.-13.04. 14.04.-23.04.
O, V, SV grupas 15 € 18 € 22 €
J, UV grupas 10 € 13 € 17 €

Ģimeņu grupā – atbilstoši citu grupu dalībnieku vecumam
Izņēmums - dalībniekiem, kam ir 16 un mazāk gadu– 10 €
SI kartes īre – 2 €
Dalības maksas apmaksa ir iespējama, veicot pārskaitījumu:
Saņēmējs: OK Ziemeļkurzeme
Reģ.nr.: 40008111499
Konts: LV44HABA0551016204530 (Swedbank)
Juridiskā adrese: Lauri, Ugāles pagasts, Ventspils nov.
Maksājuma aprakstā norādot: Dalības maksa pasākumam - Nakts rogainings, komandas nosaukums, rēķina nr.
 
Sacensību centrs atrodas zemnieku saimniecībā “Lejnieki”, kuras mini zoo var aplūkot dažādus mājdzīvniekus un eksotisko dzīvnieku sugas. (Adrese: “Lejnieki”, Desuciems, Usmas pagasts, Ventspils novads) - http://www.visitventspils.com/lv/ko-darit-ventspili/419/?group=10&&filter=region
 
Nakšņošanas iespējas - būs iespēja sacensību centrā uzcelt savu telti
Iespējams nakšņot arī Usmas kempingā - http://www.usma.lv/lv/kempings/majinas-telsu-un-treileru-viet/majinas/
 
Laika apstākļu prognoze - https://weather.com/weather/tenday/l/LGXX4294:1:LG
 
Astronomiskie dati:
29.04.2017
Mēness lec 08:10
Saule riet 21:12
Mēness fāze - Jauns mēness
 
30.04.2017
Mēness riet 00:59
Saule lec 05:45
Papildus informācijai un jautājumiem – pumpuru.rogainings@gmail.com


ATBALSTĪTĀJI

Ziemelkurzeme OK LVM Brivibas_Rogainings Isostar WRC2017

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: